Estudis lumínics

EXPERT LINE és conscient de la importància de la il·luminació dins del disseny dels espais ja que la major part de la informació sobre l'entorn ens arriba a través dels ulls. Per a això, la llum no només és indispensable i mitjà de la vista, sinó que per la seva intensitat, la seva distribució i les seves qualitats crea condicions específiques que influeixen sobre la nostra percepció dels espais.

L'orientació de l'edifici o local, la seva distribució interior i les activitats a desenvolupar pels usuaris són tres de les premisses en què es basa EXPERT LINE per realitzar els seus estudis lumínics, per tal d'oferir benestar, disseny, estalvi energètic i complir amb el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE).

Aquests estudis lumínics serveixen per decidir quin és el tipus d'il·luminació que millor dóna forma a l'espai a dissenyar; il·luminació bàsica, il·luminació d'orientació, accentuació, projecció, o banyat de parets.