Disseny, optimització i distribució d'espais interiors

EXPERT LINE, posseeix una metodologia pròpia que incorpora als seus estudis de planificació i optimització dels espais (oficines, biblioteques, habitatges, etc).

L'equip de dissenyadors i tècnics de EXPERT LINE treballen amb l'espai, el pressupost, les expectatives i el més important: el client. S'estudien la varietat d'estils de treball i les formes de treballar del client.

A partir de les reflexions i entrevistes amb el client i el seu organigrama, planifica i dissenya de forma conjunta una varietat de propostes, prestant especial atenció a la mobilitat, comunicació i interrelació de les persones i departaments, eines i suports tecnològics, etc Aquestes propostes es poden visualitzar a través de projeccions i vistes en 3D per prendre la millor decisió.

Les propostes i estudis de EXPERT LINE pretenen aconseguir, a partir del seu disseny, la polivalència dels espais a ocupar, la qualitat dels materials, l'adaptació a les noves tecnologies i els valors afegits de "disseny silenciós" i "eco-disseny ", l'objectiu d'assegurar l'equilibri correcte entre estètica i funcionalitat per aconseguir atreure el talent, generar competitivitat i oferir benestar als llocs de treball.

Per al disseny dels espais, EXPERT LINE té en compte les necessitats de l'espai i les 4 modalitats de treball:

• La col·laboració: treball en equip, amb altres persones cara a cara o bé a distància utilitzant les noves tecnologies.

• La concentració: treball individual que requereix concentració i intimitat.

• L'aprenentatge: compartir informació i experiències i aprendre dels companys.

• La socialització: intercanvi d'informació amb un grup petit de persones.