Instal·lacions elèctriques, clima,telecomunicacions, contra incendis, seguretat


Expert Line realitza amb electricistes i lampistes propis qualsevol tipus d'instal·lació dins de l'àmbit de l'edificació. Som capaços de dissenyar i executar totes les instal·lacions que requereix una indústria, oficines, equipament públic, ... Recomanem les millors solucions complint amb els requeriments tècnics i amb la normativa vigent.

- Electricitat: Realitzem qualsevol tipus d'instal·lació elèctrica de Baixa Tensió o Mitja Tensió. Tant si són instal·lacions monofàsiques o trifàsiques.

- Fontaneria: Treballem amb tot tipus de materials; polipropilens, polietilè, PVC, coure, ferro, acer inoxidable, etc

- Calefacció: Oferim una varietat per proposar la que més s'adequa a l'espai: Terra radiant, Convencional per radiadors, bitub, Mono-tub, Energia Blava.

- Aire Condicionat: Instal·lem els últims avenços en sistemes de climatització VRV.

- Telecomunicacions: Realitzem tot tipus d'instal·lacions per megafonia, telefonia, televisió, interfonia privada,. etc

- Contraincendis: Realitzem tot tipus d'instal·lacions per detenció i extinció d'incendis. Xarxa per BIEs, Xarxa per sprinkers, Xarxa de columna seca. Grups de contra incendis. Tot tipus de sistemes d'acumulació o regulació per a instal·lacions de contra incendis. Instal·lacions d'extintors. Col·loquem tot tipus de senyalitzacions.

- Sistemes de seguretat i circuit tancat de Televisió: Realitzem tot tipus d'instal·lacions per CCTV i sistemes de seguretat.

- Aire Comprimit

- Domòtica