Oficines administratives i de servei

EXPERT LINE és especialista en la planificació d'espais de treball, disseny i moblat d'espais de treball. A més gaudeix d'una extensa experiència tant en petites i mitjanes empreses o en multinacionals que li permet oferir assessorament des del plantejament del projecte fins al lliurament final de l'obra. EXPERT LINE presenta, entre altres referències, més de 1.150.000 llocs de treball instal·lats i una cartera activa de més de 2.500 clients.

EXPERT LINE treballa amb l'objectiu d'optimitzar els espais d'oficines administratives i servei per tal d'afrontar els reptes de l'espai de treball:

• El bé immoble és la despesa més costosa per a la majoria de les empreses, seguit del cost de personal. És per això que EXPERT LINE planifica la distribució de l'espai de forma optimitzada, proporcionant una gamma d'espais i mobiliari que serveixi per a múltiples funcions i que aportin a tot el món de l'empresa el tipus d'espai que necessita.

• La col·laboració física i a distància entre departaments, treballadors i stakeholders és la manera d'aconseguir eficiència i innovació, sempre recolzant-se en la tecnologia adequada integrada en el mobiliari adequat, que tingui en compte a les persones, l'espai i la informació.

• Atreure, retenir i fomentar el talent és clau ara que la ràpida innovació i la creativitat és un requisit per continuar en el mercat. Per això, EXPERT LINE vetlla per dissenyar un espai de treball que afavoreixi el rendiment i benestar del treballador, mantenint altament motivats als treballadors amb el talent i les habilitats adequades.

• Construir marca i cultura empresarial, L'espai de treball pot servir per comunicar els valors de la marca cap al públic intern i extern i involucrar els treballadors perquè s'identifiquin amb la mateixa.