Equipamients públics i centres cívics

EXPERT LINE ha realitzat projectes en tot tipus d'equipaments socioculturals de caràcter públic amb l'objectiu de dotar als districtes d'emplaçaments de proximitat que fomentin el teixit associatiu i participatiu per prestar serveis socials, joventut, esports, ocupació, noves tecnologies, participació ciutadana, oficines administratives, etc.

Aquests espais físics són dissenyats amb l'objectiu de fomentar la col·laboració dels usuari, des de sales polivalents, sales d'actes, allotjaments d'associacions, centres cívics, locals municipals, etc.

Alguns exemples d'obres realitzades en el sector poden el CENTRE D'ASSISTÈNCIA DEL BAIX EMPORDÀ, el CENTRE CÍVIC DE LA VIOLETA DE BARCELONA, etc.