Terres tècnics

EXPERT LINE comercialitza i instal·la paviments elevats registrables (PER), compostos per plataformes de llosetes de diversos materials que es recolzen sobre una estructura de pedestals d'acer. Aquests sòls tècnics s'instal·len amb una gran varietat de revestiments i acabats; de PVC, linòleum, estratificat, moqueta, etc

EXPERT LINE disposa d'un terra tècnic adaptat a cada necessitat, creant un subsòl que facilita la canalització de xarxes informàtiques, telefòniques, elèctriques i canalitzacions de mitjà i gran volum a més d'aconseguir un aïllament d'humitats.

Addicionalment, permet una gran flexibilitat a l'hora de plantejar el disseny interior d'un edifici i la possibilitat de modificacions futures de la distribució. També permet la unificació d'altures sobre paviments d'obra a diferents cotes.