Parquets

EXPERT LINE ofereix un ampli ventall de qualitats i acabats en parquet, bé sintètic o natural, treballant sempre amb fabricants acreditats i amb homologació en els seus productes. Col·locació i reparació de parquets laminats, flotants, encolats, polits, envernissats, etc