Pladur i envans

EXPERT LINE instal·la amb operaris propis en plantilla, envans que compleixin amb els requeriments de el Codi Tècnic, especificacions acústiques, de reacció a el foc, característiques hidròfugues de cada espai.

Les plaques de cartró guix (pladur) i envans són utilitzats per a la creació de divisòries, revestiments, extradossats, aïllaments acústics, etc. Els envans de PYL (Placa de Guix Laminat) complementen les mampares d'oficina. A més, per les seves qualitats hidròfugues i ignífugues són aconsellables en lavabos i zones d'evacuació. També es poden usar en sostres i en la sectorització de zones de seguretat (comportament i reacció a el foc).