Mampares divisòries

Les mampares divisòries són particions modulars per elements i desmuntables, el que possibilita reestructuracions i canvis ràpids en els espais de treball. A més són accessibles i registrables, de manera que admeten el pas de conductes pel seu interior i un còmode accés. A més a més, els productes comercialitzats per EXPERT LINE han superat les proves i assaigs d'aïllament acústic, resistència a l'impacte i resistència al foc de diferents laboratoris especialitzats. El sistema de mampares compleix el C.T.E. (Codi Tècnic de la Construcció) i està homologat per la Comissió Central de Subministraments de la Generalitat de Catalunya.

EXPERT LINE instal·la aquestes mampares divisòries en diferents dissenys, acabats i colors; amb l'objectiu de distribuir i crear diferents àrees de treball, sales i despatxos, amb la finalitat de millorar la mobilitat, comunicació i interrelació de les persones i departaments, i conseqüentment, el benestar i rendiment en els llocs de treball.