Falsos sostres

EXPERT LINE instal·la falsos sostres registrables i continus, en totes les seves variants: guix, fibres minerals, llana de roca, acústics, metàl·lics i fusta. Per les seves prestacions acústiques, estètiques i funcionals, el fals sostre és el complement ideal de les divisòries d'oficina. El fals sostre té un conjunt d'avantatges: es pot dissenyar tenint en compte la modulació de la mampara aconseguint un alt nivell d'aïllament acústic. A més té una capacitat d'ocultar gran quantitat d'instal·lacions: elèctriques, climatització, etc., oferint una gran facilitat d'accés per a la reparació i el manteniment d'aquestes instal·lacions.