Envans Mòbils Acústics

Els nostres envans mòbils acústics són la millor solució per a la compartimentació física i acústica de superfícies multiusos i sales polivalents.

- Compartimentació d'espais

- Aïllament acústic

- Adaptació a qualsevol decoració

- Mobilitat · Fàcil maneig

Els envans estan constituïts per mòduls independents que llisquen al llarg d'un carril superior d'alumini subjecte a l'forjat o estructura resistent. No necessiten per al seu desplaçament carril inferior.

En funció de la compartimentació que es desitgi, l'envà mòbil peude ser monodireccional o bidireccional, amb un o més "estacionaments" per als mòduls. Es poden incorporar portes en els mòduls per poder accedir d'un costat a l'altre de l'envà sense la necessitada de desarmar-lo. S'obre i es tanca de forma molt senzilla mitjançant una clau per ancorar el mòdul i estampar-lo a sostre i paviment per a una major insonorització d'un espai a l'altre.