Il·luminació

EXPERT LINE distribueix les marques d'il·luminació dels fabricants més reconeguts a nivell internacional. A més realitza estudis lumínics per decidir quin és el tipus d'il·luminació que millor dóna forma a l'espai a dissenyar (oficines, comerços, biblioteques, museus, habitatges, etc.) Oferint per a cada projecte la solució idònia en matèria d'il·luminació d'ambient, puntual, decorativa, funcional i fins i tot escènica o espectacular, molt especialment en espais expositius, museus, centres d'interpretació, etc.