Audiovisuals

Quan planifiquem espais de treball no els concebem sense les eines tecnològiques per a una bona comuniació. Som experts en les diferents solucions Audiovisuals:

-per realitzar Vídeo-Conferències

-Presentacions amb projectors tradicions, projectors per pizzarras tàctils enfocades a educació, monitors tàctils per al món corporate, ...

-Visualizadores de producte

-Cartelleria digital, ..