Avís legal

Aquest lloc web inclou continguts, textos, material publicitari, dibuixos, material tècnic de producte o de qualsevol altre ordre, distintius corporatius, signes distintius, marques, dissenys gràfics, combinacions d'elements, logotips i imatges, que estan protegits pels drets de propietat intel · lectual o industrial propis d'aquesta web.
Per aquest motiu, està terminantment prohibida la reproducció total o parcial, comunicació pública, modificació, transformació, còpia, distribució, o qualsevol altra forma d'explotació i manipulació d'aquesta web, dels seus dispositius tècnics, continguts, aplicacions, codis, disseny, selecció i forma de presentació dels materials i, en general, de la informació continguda en aquesta web.
Així mateix, està prohibit descompondre, realitzar enginyeria inversiva o, en general, transmetre de qualsevol manera o realitzar obres derivades dels programes d'ordinador necessaris per al funcionament i accés d'aquesta web i dels serveis aquí continguts, així com realitzar, respecte dels mateixos qualsevol acte d'explotació. En particular, està prohibit realitzar enllaços (links, hiperlinks, i framming) o vincles similars que puguin establir amb la web d'Expertline. Com sense el previ consentiment exprés del seu titular Laura Panella.

Així mateix, complint amb Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació (LSSI) l'Article 10 de la mateixa Llei, a continuació informem als usuaris sobre les nostres dades:

Propietari del web:

EXPERT LINE SL
B-17036476
Teléfono: +34 972203615
C/ Raset, 144

CP 17180 - Vilablareix (Girona)