Paviments de Linòleum i PVC

EXPERT LINE representa els fabricants més rellevants a nivell europeu pel que fa linòleum i PVC.

El linòleum és un producte íntegrament ecològic, fabricat 100% amb matèrie primes naturals i regenerables, obtenint uns sòls de disseny, de gran comoditat i de llarga durada i resistència, fàcils de manteniment i netejar. Les àrees d'aplicació poden ser oficines, habitatges, comerços, centres de salut (geriàtrics, hospitals, laboratoris, etc), centres d'educació (escoles, llars d'infants, etc), centres de cultura (biblioteques, museus), esport, oci , etc

El PVC, és un material d'alt rendiment, pensat i dissenyat per a zones de trànsit interns, com poden ser hospitals, supermercats, residències de la tercera edat, restaurants o entorns humits (sales d'operacions, vestuaris, etc). És un paviment extremadament durador i requereix un mínim cura al llarg de tot el seu ús. Aquest producte pot ser homogeni o heterogeni.

La seva instal·lació pot ser en continu o en llosetes auto portants.