Pladur i envans

EXPERT LINE instal·la envans mòbils acústics, constituïts per mòduls independents que llisquen al llarg de carrils superiors d'alumini subjectes al forjat o una estructura resistent i no necessiten per al seu lliscament carrils inferiors en el paviment. Aquests envans poden ser amb un sistema monodireccional o multidireccional. Els envans poden ser acústics i es fabriquen segons els materials i les mesures de cada projecte.

Les plaques de cartró guix (pladur) i envans són utilitzats per a la creació de divisòries, revestiments, extradossats, aïllaments acústics, etc. Els envans de placa de guix laminat complementen les mampares d'oficina. Addicionalment, les seves qualitats hidròfugues i ignífugues són aconsellables en lavabos i zones d'evacuació. També es poden usar en sostres i en la sectorització de zones de seguretat (comportament i reacció al foc).