Aïllament acústic i barreres fòniques

EXPERT LINE ofereix la possibilitat d'estudiar i elaborar els corresponents mapes de soroll, per detectar el nivell de contaminació acústica i d'aquesta manera proposar solucions òptimes, utilitzant diferents materials i propostes, per a realitzar aïllaments acústics i barreres fòniques segons les característiques del local i de l'activitat que es desenvoluparà en el seu interior, des de locals d'oci (bars musicals, sales de ball) a la insonorització i sectorització acústica d'oficines, despatxos, sales de reunions o habitatges, segons detalla el Codi Tècnic de la Construcció.

Els sostres acústics que utilitza EXPERT LINE redueixen els nivells de soroll en els espais interiors i aporten un equilibri òptim d'altes prestacions en absorció i atenuació de sorolls entre estances, per tal de maximitzar / minimitzar la intel·ligibilitat i la insonorització.